CLA Publications

Национален доклад "Алтернативи на задържането" 2022

20.04.2022

Национален доклад "Алтернативи на задържането" 2022

Информация за търсещи закрила граждани на Украйна

19.03.2022

Ако сте дошли в България във връзка с войната в Украйна, започнала на 24.02.2022 г. и търсите международна закрила , вижте наличната към момента информация за провежданите процедури. Текста е на български и руски.

Если вы приехали в Болгарию в связи с войной в Украине, начавшейся 24.02.2022, и просите международной защиты, пожалуйста, ознакомьтесь с имеющейся на данный момент информацией о процедурах. Текст на болгарском и русском языках.