• „В статистиките те са под един знаменател – незаконно пребиваващ, подлежащ на връщане. Но когато нав

  Диана Радославова е съосновател на ЦПП – Глас в България. Организация, която повече от 10 години помага на търсещи закрила, бежанци и мигранти като им предоставя правна помощ. През 2020г. ЦПП – Глас в България, в партньорство с фондация Мисия Криле, започ

  See more

 • Хамид Хош Сияр: „Сега, когато съм на сигурно място, мога да гледам към бъдещето си ...

  Хамид е на 37 години от Иран. Политически затворник, оцелял въпреки нечовешките изтезания, с които властите в Иран се опитват да го пречупят.

  See more

 • ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ!

  Кампания в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България.

  See more

 • Когато домът е усмивка - твоята и на човека насреща...

  Четири силни, усмихнати и вдъхновяващи жени. Чуйте ги в интервю за БНР!

  See more

News

Oбновени насоки на ВКБООН по отношение международната закрила на хора, напускащи Афганистан / 10.03.2023

През м. Февруари 2023 г. Върховният комисар на бежанцитее към ООН публикува обновени насоки по отношение международната закрила на хора, напускащи Афганистан. Пълният текст на насоките може да намеерите тук. Настоящият документ заменя Ръководството на ВКБООН относно нуждите от международна закрила на лица, бягащи от Афганистан от м. Февруари 2022 година.

ЗАКРИВАЩО СЪБИТИЕ на проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането“ / 30.09.2022

Център за правна помощ – Глас в България и фондация Мисия Криле организрат закриващо събитие на проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането, което ще се състои на 03 Октомври 2022, понеделник, от 10:00 до 11:00 часа внационален пресклуб на БТА в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49.

Events

Thursday 23 March 2023

Представяне на Практически наръчник за алтернативи на имиграционното задържане в България

Time: 10:30 AM
Venue: Конферентната зала на х-л Ретро в гр. Хасково, бул. Освобождение 7.

Фондация Център за правна помощ - Глас в България организира две нтерактивни събития, на които ще ви представим най-новия инструмент в сферата на алтернативите на миграционното задържане в България - ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА АЛТЕРНАТИВИ НА ИМИГРАЦИОННОТО ЗАДЪРЖАНЕ.

Събитието ще се проведе на 23-ти март, от 10:30 до 12:00 часа в Конферентната зала на х-л Ретро в гр. Хасково, бул. Освобождение 7.

На събитието участниците ще може да получат екземплар на самия наръчник, като ще бъде накратко предствено неговото съдържание. Ще има интерактивна част на дискусия и работа по групи.

Официално събитие по предствяне на гореописания наръчник бе проведено в гр. София на 28 февруари 2023г., с участието на пердствители на държавни институции, неправителствени организации, на Омбудсмана на Р. България и на експерти.

На събитието участниците ще може да получат екземпляр на самия наръчник, като ще бъде накратко предствено неговото съдържание. Ще има интерактивна част на дискусия и работа по групи.

Практическият наръчник е съставен от Фондация "Център за правна помощ - Глас в България" по проект „Продължаваме напред: поддържане на напредъка и осигуряване на трайно намаляване на миграционните политики, основани на силовите методи и практики”, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM), съвместна инициатива на Мрежата на европейските фондации (NEF).

От 2017 година фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ работи фокусирано в сферата на имиграционното задържане и неговото приложение в България, включително по финансиране и чрез националната програма на Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция“ (ФУМИ). Настоящият наръчник цели да акумулира в едно практично помагало натрупания през годините опит и да послужи като ефективен инструмент на служителите, работещи на терен или взимащи решения относно определянето на алтернативни на имиграцонното задържане мерки, като им помага в разрешаването на конкретни казуси и ситуации в унисон с установените международни стандарти и принципи.

Очаквайте електронен формат на наръчнила да бъде скоро достъпен тук!

Екипа на ЦПП-Глас в България

 

Wednesday 20 October 2021

"Ние проправяме пътища там, където те липсват.“

Time: 10:00 AM
Venue: онлайн

Закриващо събитие по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България". ЦПП – Глас в България и Фондация за достъп до права ФАР споделят опита и резултатите от двугодишната съвместна работа по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”. Целта на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” бе да спомогне за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ на лица търсещи закрила, бежанци и мигранти и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 385 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и обхваща периода октомври 2019 – октомври 2021г. По този проект Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) работи в партньорство с Фондация за достъп до права - ФАР В събитието участваха представители на институции, неправителствения сектор, мигрантската общност, приятели и съмишленици. Видеозапис от събитието можете да видите тук - https://www.youtube.com/watch?v=Dk8L7Fyng8c

See more

Faces of Our Voice

„(…) това, което остава за човека, е, че там някъде, в някоя страна, е имало група хора, които са били добронамерени и са се опитали да му помогнат в нужда“ / 09.09.2022

Анета Морфова е психолог по проекта на „ЦПП – Глас в България" „Подкрепа на уязвими лица измежду гражданите на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането", изпълняван в партньорство с фондация Мисия Криле и съфинансиран от Националната програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. (ФУМИ). Това е седмото от поредицата интервюта с членове на екипа, чиято цел е да разкриват същността и смисъла на работата по този проект.