Новини

Необходими са спешни действия, за да се спре изтласкването по европейските граници

20.04.2022

Комисията по човешки права на Съвета на Европа публикува, на 07.04.22 препоръка към правителствата и парламентите на страните членки, във връзка с преодоляване грубото нарушение на човешките права с практиките на насилствени изтласквания (pushbacks) по границите на ЕС. Представяме ви български превод на съобщението на комисията.

ТУК може да прочетете оригиналния текст.

ТУК може да прочетете цялата препоръка.

 

"Мащабът и нормализирането на случаите на изтласкване по границите на Европа изискват спешни и съгласувани действия от страна на правителствата и парламентаристите", заяви днес Дуня Миятович, комисар по правата на човека на Съвета на Европа, като публикува препоръка до правителствата и парламентаристите на държавите членки, в която се изтъква широкото разпространение на случаите на изтласкване и свързаните с тях нарушения на правата на човека по сухопътните и морските граници в Европа.

"Настоящата препоръка идва в момент на голямо предизвикателство за защитата на правата на човека в Европа", заяви комисарят. "Войната в Украйна причини смърт и разрушения и принуди повече от 4 милиона души да напуснат страната в търсене на сигурност в други части на Европа. Незабавната реакция на европейските държави показва, че е възможно защитата на човешкото достойнство и спазването на международните задължения да бъдат поставени в центъра на държавните действия."

Този принцип следва да се прилага и за закрилата на бежанците, търсещите убежище и мигрантите, идващи от други части на света. За съжаление, в много държави-членки на Съвета на Европа те са подложени на отблъскване в продължение на няколко години. Както се подчертава в настоящата препоръка, "изтласкването е в противоречие със задълженията на държавите членки в областта на правата на човека, тъй като нарушава принципа на забрана за връщане, подкопава правото на убежище, отказва ключови гаранции в процедурата по връщане и често води до насилие, изтезания и друго тежко малтретиране, а понякога дори застрашава правото на живот". В препоръката се описва как отблъскването на бежанците, търсещите убежище и мигрантите се превръща в официална политика в няколко държави, в някои случаи дори формализирана във вътрешното законодателство, и се предупреждава срещу опитите за по-нататъшно ограничаване на контрола.

Набелязани са четири ключови области на действие, които са необходими за спиране на явлението.

На първо място, държавите трябва да гарантират добросъвестно изпълнение на задълженията си в областта на правата на човека, включително по силата на Европейската конвенция за правата на човека, и да престанат да избягват отговорност. "Пренебрегването на задълженията от страна на държавите подкопава върховенството на закона и трудно извоюваната защита на правата на човека. Това застрашава всички, а не само бежанците, търсещите убежище и мигрантите."

На второ място, държавите следва да повишат прозрачността и отчетността, включително чрез укрепване на независимите механизми за наблюдение на границите, които са от решаващо значение за предотвратяване на отблъскването, разкриване на нарушенията и борба с безнаказаността.

На трето място, всички държави - членки на Съвета на Европа, трябва да признаят, че отблъскването е сериозен общоевропейски проблем, което изисква от всички тях да предприемат действия, включително като се изказват срещу подобни нарушения на правата на човека и държат своите колеги отговорни. "Пред лицето на неопровержимите доказателства за pushbacks в цяла Европа, всички държави-членки, включително тези, които не извършват пряко pushbacks, трябва да се активизират и да говорят открито. Ако не го направят, това ще е равносилно на мълчаливо одобрение на нарушенията на правата на човека", предупреди комисарят.

На четвърто място, парламентаристите трябва да се мобилизират и да поемат отговорността да предотвратят приемането на законодателни предложения, които позволяват отблъскване, и да отменят всяко вече съществуващо такова законодателство, да призоват правителствата да се отчитат и да използват мандатите си, за да сигнализират за нарушения на правата на човека, когато такива се случват.