Настоящи проекти

ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ!

19.11.2020

 Кампания в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България -  ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ

 

Име на проекта: Кампания в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България -  ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ

Финансиран от: Гражданско обединение " Равни БГ"

Водеща организация: Гражданско обединение " Равни БГ"

Бюджет: 3000 лв.

Партньор(и): Гражданско обединение " Равни БГ"

Цел: Постигане на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България.

Дейности: Изработка на видео клип с историите на лица без документи в България. Изготвяне на петиция в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане на статута на хора без документи в България. Разпространение на видео клип и петиция чрез социалните мрежи и електронни медии. Застъпничество.